Downloads, klik op om het downloaden te starten

Categorieen:

1 – Vijf rittenkaart
2 – Jaarverslagen e.d.
3 – Nieuwsbrieven
4 – Formulieren
5 – Handleidingen voor vrijwilligers (inclusief corona protocol en bouwinstructie coronascherm)


1 – Vijf rittenkaart:

De kaart zelf heeft geen waarde en is alleen een hulpmiddel om het aantal gereden ritten bij te houden.
Voor elke 5 keer fietsen maakt u zelf € 15 over naar: NL64 RABO 0314 2596 00 t.n.v. Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp onder vermelding van de naam van de gast en gastnummer of u geeft € 15 mee aan uw fietsmaatje.

Vijf rittenkaart


2 – Jaarverslagen en nota’s:

 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022


Jaarverslag 2023


 

Rapport Movisie: Fietsmaatjes – Verheugen, genieten en nagenieten

 

3 – Nieuwsbrieven:

zie de nieuwsbriefsectie

4 – Formulieren:

Deelnemersformulier gast

Formulier om u aan te melden als gast


Deelnemersformulier vrijwilliger

Formulier om u aan te melden als vrijwilliger


 

5 – Handleidingen voor vrijwilligers:

Werkwijze vrijwilligers

Handleiding roosterprogramma vrijwilligers

Instructieformulier vrijwilliger, versie juni 2020

Meldingsprocedure voor het melden van Ongewenst Gedrag

Meldingsprocedure voor gast en vrijwilliger

Gedragscode Fietsmaatjes LLd, versie feb 2020

Geheugensteuntje voor het fietsen op een duo fiets

Informatie over de Fun2Go fietsen (21,22)