Onze missie

Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp heeft als doel om met mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen, lekker naar buiten te gaan door samen met een vrijwilliger te fietsen op een elektrisch ondersteunde duofiets. Het is samen actief en buiten bewegen en genieten! Het gaat dan om ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of tijdelijke beperking en om zieken.

Fietsmaatjes beoogt hiermee de zelfredzaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, isolement te doorbreken of tegengaan, relaties tussen jong en oud te smeden, welzijn en plezier van zowel gast als vrijwilliger te vergroten en cohesie in de wijk te bevorderen.

Voor ons beleid zie: het Jaarverslag 2019 (Oudere jaarverslagen zijn te downloaden via onze download pagina)

Plan van aanpak

Stichting Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp is op 23 november 2016 opgericht en volgt daarbij het model, logo, draaiboek en online roostersysteem van de respectievelijke Stichtingen Fietsmaatjes Teylingen, Noordwijk, Kaag en Braassem en Oegstgeest. (Ook voor meer informatie).

Het Bestuur is direct begonnen met fondsenwerving om voldoende fietsen te kunnen aanschaffen (2-4 per wijk) volgens kwalificaties Teylingen. Voor de vier Leidse wijken (de bestaande deelgemeentes van Leiden) en Leiderdorp zijn kwartiermakers gevonden om vrijwilligers en gasten te werven, contacten te leggen met zorg- en wijkorganisaties, onderdak voor fietsen te regelen en het fietsen daadwerkelijk te organiseren:

  • Vrijwilligers worden getraind om veilig te fietsen
  • De fietsen worden onderhouden door lokale fietsenmakers
  • De doelstelling voor het eerste jaar is om in het voorjaar te starten met 10 duofietsen en dan de komende jaren verder uit te groeien tot 20 fietsen of zoveel als nodig is.

Bestuur:

Ben Crul, voorzitter, bencrul@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl
Wim Schellekens, secretaris, wimschellekens@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl
Monique van der Meijden, penningmeester, moniquevandermeijden@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl
Willem van Schie, 2e penningmeester, willemvanschie@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Bestuursleden:
Harrie Tuinhof, harrietuinhof@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl
Hans Reijnders, hansreijnders@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Bijzonder bestuurslid:
Philomeen Weijenborg, philomeenweijenborg@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Aandachtsfunctionarissen:
Fondsenwerving:  Ben Crul
PR, communicatie:  Ben Crul, Wim Schellekens
Rooster : Willem van Schie
Gasten en vrijwilligersbestand: Barry van der Zeeuw, Carla Kramer
Website, ICT, rooster:  Hans Reijnders
Fietsen: Harrie Tuinhof