Stichting Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een publicatieplicht.
Naam: Stichting Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp
RSIN: 856936972
Contactgegevens:
Rijndijk 128
2331AJ Leiden
contact@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

IBAN: NL64 RABO 0314 2596 00

K.v.k. Leiden: 67334946

Doelstelling: De Stichting Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp heeft als doel om mensen die door enige handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunnen fietsen maar dat wél graag zouden willen, de gelegenheid te bieden om samen met een vrijwilliger (fietsmaatje) op een elektrisch ondersteunde duo-fiets tochtjes in de omgeving te maken (obv bestaand Beleidsplan)

Beleidsplan (hoofdlijnen): Beleidsplan 2017

Functie van de bestuurders:
Voorzitter: algemene leiding, gezicht van de stichting, fondsenwerving
Secretaris: agenderen en notuleren vergaderingen, jaarverslag
Penningmeester: financiële administratie, opstellen en bewaken begroting, financieel jaarverslag, roosterbeheer
Bestuursleden algemeen met portefeuilles: beheer fietsenpark (aanschaf, stalling, gebruik, onderhoud, verzekering) en PR

Namen van de bestuurders:
Voorzitter: Ben Crul
Secretaris: Wim Schellekens
Penningmeester: Willem van Schie
Gewoon lid: Harrie Tuinhof (fietsen) en Hans Reijnders (PR en communicatie)

Beloningsbeleid: de stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie hiervoor het jaarverslag 2020

De stand van zaken is per 1-1-2021:
Aantal vrijwilligers : 292
Aantal gasten : 423
Gemaakte ritten in 2020: 2.896
Aantal duofietsen: 18

Financiële verantwoording: Zie jaarverslag 2020