Op 17 juni bij 30 jarig jubileum van Business Club Leiden kreeg op de Leidse Burcht verpleeghuis Zuidwijk een nieuwe motor voor hun boot en Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp een halve fiets aangeboden.

Proefrondjes rijden rond de Hooglandsekerk en een heuse stand ín de kerk tijdens de Gezondheidsdag ‘Leiden Leeft’ op 17 juni. Zowel fietsen als stand bereden en bemand door vrijwilligers van het eerste uur. Hun enthousiaste verhalen leverde ons uiteindelijk zeven nieuwe aanmeldingen als vrijwilliger op, waaronder met name jongeren. De teller staat sindsdien op 80 vrijwilligers.

B&W Leiden op duofietsen de wijk in

Op dinsdagavond 13 juni hebben Burgemeester en Wethouders van Leiden zich voor hun traditionele wijkbezoek aan de Stevenshof verplaatst op een originele manier: op onze duofietsen. Meetrappend naast een bestuurslid van de wijkvereniging – die tevoren instructie had gehad – fietsten zij langs locaties in de Stevenshof waar het bestuur de aandacht van hun notabelen op wilde vestigen. Uiteraard het tracé van de Rijnlandroute, maar ook het wijkcentrum, de volkstuintjes en geplande nieuwbouw. Behalve aandacht voor de wijkbelangen van Stevenshof, ondervonden B&W en wijkvereniging met zichtbaar plezier hoe leuk en zinvol het rijden op onze duofietsen is voor minder bevoorrechte inwoners van Leiden en Stevenshof. Een pitsstop bij BikeTotaalVanHulst, samen met Huisman Rijwielen onze technische steun en toeverlaat, kon niet ontbreken.