Bericht van het bestuur 25 september 2021

Het kabinet heft per 25/9 de verplichting op om 1½ meter afstand te houden (maar beveelt het afstand houden nog wel aan). Dit betekent voor ons dat de verplichting om op onze duofiets te fietsen met het tussenscherm ook vervalt. De vrijwilliger zal steeds in overleg met de gast moeten bepalen of zij met of zonder scherm willen gaan fietsen. In het Rooster zal aangegeven worden welke fietsen met / zonder of met afneembaar keuzescherm zijn uitgerust.

Aan dit formele standpunt wil het bestuur graag nog het volgende toevoegen:

Door het huidige besmettingsniveau is de kans om een besmet persoon tegen te komen nog steeds aanwezig. Ook al zijn we (vrijwel allemaal?) gevaccineerd en worden we niet meer ernstig ziek, we kunnen toch nog steeds besmet worden en dan ook anderen besmetten. Daarbij komt dat we (bijna) allemaal in de kwetsbare categorie zitten en dat geldt met name voor onze gasten. 

Op de duofiets zitten we erg dicht op elkaar. Doordat we met elkaar praten met de gezichten naar elkaar toe, kunnen we elkaar al snel besmetten. Na vaccinatie is die kans gelukkig niet groot, maar toch nog steeds aanwezig.
Op grond van deze overwegingen geeft het bestuur daarom in overweging om – in goed overleg met jullie gast – voorlopig nog met een tussenscherm te blijven rijden. Een belangrijk principe voor het bestuur is het voorzorgprincipe: better safe than sorry! Maar verplicht is het tussenscherm dus zeker niet meer. Andere overwegingen als verstaanbaarheid en beter zicht op het verkeer zijn echter ook relevant.

Ten overvloede: als vrijwilliger of gast griepachtige verschijnselen heeft, wordt er niet gefietst!

In het roosterprogramma zal bij de fietsen worden vermeld welke zonder scherm en welke met (afneembaar) scherm zijn uitgerust.

Vrijdag 10 september staan we met een aantal duofietsen op de beweegdag van Clubhuis de Derde Helft in Leiderdorp op het sportpark de Bloemerd.

Op zaterdag 11 september zijn we aanwezig op het Vitaliteitsfestival bij winkelcentrum Stevenshof in Leiden.

Bij beide evenementen verstrekken we informatie over Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp en kunnen mensen een proefritje maken op de duofiets. Ook kan men zich aanmelden als vrijwilliger of gast.

Nieuwsbrief 35: augustus 2021 staat online en is terug te vinden in het nieuwsbrievenarchief. Ook alle vorige edities zijn daar te vinden.