In deze nieuwsbrief een karakterschets van vrijwilliger en gast in winterse tijden. Enkele aanwinsten que materieel en fondsen, een gulle gift van de Rotary Club en een nieuwe fiets 11. Een mooi dankwoord van de familie van een gast. En twee coördinatoren die gaan stoppen na jaren inzet.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. Met nieuws over het afgelopen jaar en de vrijwilligersmeeting van december.