Links Harrie Tuinhof, rechts Hans Reijnders

Het huidige bestuur van Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp (voorzitter Ben Crul, secretaris Wim Schellekens en penningmeester Willem van Schie) wordt aangevuld met 3 nieuwe bestuursleden.
Harrie Tuinhof is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur en neemt de portefeuille “Fietsen” onder zijn hoede.
Hans Reijnders neemt ook plaats in het bestuur en neemt de portefeuille “Communicatie” in beheer.
Beide treden op 1 mei 2021 officieel in functie.
Er wordt nog gezocht naar een geschikte kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. En er wordt ook actief gezocht naar een geschikte kandidaat die de functie van penningmeester kan overnemen.