Op 11 november heeft Wim Schellekens namens het Bestuur van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp de Erespeld van Fietsmaatjes, overhandigd aan Pim Verra. In verband met Corona heeft hij deze zelf opgespeld. Bij deze feestelijke uitreiking waren ook aanwezig Jan de Meij, coördinator voor Leiderdorp en Jaap van Deutekom, die nauw hebben samengewerkt met Pim.

Pim Verra heeft voor Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp bijzondere verdiensten.

Hij is vrijwilliger van het eerste uur (2017). Bovendien heeft hij de afgelopen jaren als instructeur vele vrijwilligers geïnstrueerd hoe ze met hun gast veilig kunnen fietsen op onze elektrisch ondersteunde duofietsen. Samen met Jaap van Deutekom heeft hij voor deze instructie een checklist opgesteld, zodat bij de instructie alles aan bod komt: hoe werkt de fiets, hoe rijdt je veilig, hoe ga je met je gast om, hoe reserveer je een fiets, wat doe je bij panne, enz.. Samen met Dick Snellenberg werden, van de vier belangrijkste handelingen, instructievideo’s gemaakt.

Bovendien heeft Pim samen met Jaap van Deutekom het Bestuur geadviseerd in een strategisch heroriënteringstraject om fietsmaatjes vanuit de pioniersfase te leiden naar een stabiele vrijwilligersorganisatie met continuïteitsgarantie voor vele jaren. Voor het bestuur was dit een zeer waardevolle exercitie.

Het Bestuur is Pim veel dank verschuldigd: daarom deze Erespeld!

Recent heeft Pim om gezondheidsredenen zijn functies helaas moeten neerleggen. We wensen hem alle sterkte toe in deze tijd.