Jaarlijks worden in Leiden Vrijwilligersprijzen uitgereikt. Er zijn 3 categorieën: Individu, Groep en Organisatie. Wij zijn genomineerd in de categorie Organisatie, samen met twee andere organisaties (Leidse Rechtswinkel en Stichting Voedselbank Leiden e.o.). Op 9 december horen we wie de gelukkige winnaar is.

Meer nieuws over de Leidse Vrijwilligersprijs is te vinden op de website:
https://leidsevrijwilligersprijs.nl/