Verslag van het daverende lustrum. Training fietswachten. Fietsmaatjes zijn bij de Singelloop!